Rozmowa z Alicją - dr Lucyna Kirwil i prof. Jerzy Bralczyk

Doktor psychologii agresji i medioznawcza oraz polonista i językoznawca są razem od 30 lat, od 20 w związku małżeńskim. Gośćmi Alicji Resich-Modlińskiej są dr Lucyna Kirwil i prof. Jerzy Bralczyk. Czy zwraca uwagę żonie, że popełnia błędy językowe?